تاريخ : ۹۰/۰۴/۰۶ | 23 | نویسنده : امیر گل محمدی

گنجینه تمبر-سکه و اسکناس

 

دوستان عزیز سلام.

موسسه تمبر ایران برای علاقه مندان به جمع آوری کلکسیونهای نفیس تمبر-سکه و اسکناس مجموعه های فوق العاده نفیس و ارزشمند را عرضه می نماید.

=============================================================

کلکسیون تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران

۱-کلکسیون کامل تکسری تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ شامل تکسری تمبرهای یادگاری -تکسری تمبرهای پستی و آلبوم مصور شامل ۱۸۵ برگ با ۲ کلاسور

قیمت این مجموعه بالای ۳۵۰ هزار تومان می باشد.

با تخفیف فوق ویژه فقط ۲۵۰ هزار تومان

۲-کلکسیون کامل بلوک ۴ تایی تمبرهای دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ شامل بلوک ۴ تایی تمبرهای یادگاری-بلوک ۴ تایی تمبرهای پستی و آلبوم مصور شامل ۳۷۵ برگ مصور با ۴ کلاسور

قیمت این مجموعه ویژه بالای ۱.۲ میلیون تومان می باشد.

با تخفیف فوق ویژه فقط ۹۰۰ هزار تومان

۳-پاکت یادبود مهرروز تمبرهای یادگاری دوران جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹

قیمت فقط ۲۵۰ هزار تومان

=============================================================

کلکسیون تمبرهای دوران محمدرضا پهلوی

۱-کلکسیون کامل تکسری تمبرهای دوران محمدرضا پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل تمبرهای یادگاری ۴۳۱ سری

قیمت ۳.۲ میلیون تومان با تخفیف ۲ میلیون تومان

آلبوم مصور تکسری شامل ۱۵۵ برگ با ۲ کلاسور قیمت ۱۰۰ هزار تومان

تمبرهای پستی از سال ۴۴ تا ۵۷ شامل ۱۱ سری از سری ۱۲ تا ۱۹ بعلاوه هوایی ۲ و دولتی ۱ و ۲ قیمت ۱۵۰ هزار تومان با تخفیف ۱۰۰ هزار تومان

۲-کلکسیون کامل تمبرهای بلوک ۴ تایی یادگاری پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷

قیمت ۲۰ میلیون تومان

۳-پاکت یادبود مهرروز پهلوی ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷

قیمت ۴ میلیون تومان

۴-آلبوم تکسری کامل پهلوی از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷ شامل تمبرهای یادگاری-پستی با آلبوم مصور شامل ۱۰۰ برگ با ۱ کلاسور قیمت ۵۰۰ هزار تومان

با تخفیف فقط ۳۰۰ هزار تومان

۵-آلبوم بلوک ۴ تایی کامل پهلوی از سال ۴۴ تا ۵۷ شامل بلوک ۴ تایی تمبرهای یادگاری و پستی با آلبوم مصور شامل ۲۵۰ برگ با ۲ کلاسور قیمت ۲.۵ میلیون تومان

با تخفیف فقط ۱.۳ میلیون تومان

۶-پاکت یادبود مهرروز پهلوی ۴۴ تا ۵۷ قیمت ۴۰۰ هزار تومان

=============================================================

کلکسیو تمبرهای دوران رضا شاه پهلوی

به علت گرانی تمبرهای این دوران پیشنهاد می گردد تمبرهای فقط تصویری این دوران را به صورت نو یا مهرخورده تهیه نمایید.

۱-تمبر پایان حکوت قاجار و اعلام حکومت موقتی پهلوی - ۹ آبان ۱۳۰۴-سری ۶ عددی

قیمت هر سری ۲۵۰ هزار تومان با تخفیف ۲۰۰ هزار تومان-مهرخورده ۵۰ هزار تومان

۲-تمبرهای احمدشاه با مهر سلطنت پهلوی- ۲۵ آذر ۱۳۴۰- سری ۴ عددی

قیمت هر سری ۲۲۵ هزار تومان با تخفیف ۲۰۰ هزار تومان-مهرخورده ۱۰۰ هزار تومان

۳-تمبر سلطنت پهلوی- ۱۳۰۵ - سری ۱۶ عددی

قیمت هر سری ۵ میلیون تومان با تخفیف ۴ میلیون تومان- مهر خورده ۲۵ هزار تومان

۴-تمبر اولین سری با تصویر رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۰۵- سری ۱۰ عددی

قیمت هر سری ۶۰۰ با تخفیف ۵۰۰ هزار تومان- مهرخورده ۴۰ هزار تومان

۵-تمبرهای رتوشه در سال ۱۳۰۷ -سری ۴ عددی

قیمت هر سری ۳۰۰ با تخفیف ۲۵۰ هزار تومان - مهرخورده ۲۵ هزار تومان

۶-تمبر سری مخصوص پست هوایی در سال ۱۳۰۵ - سری ۱۶ عددی

قیمت هر سری ۱ میلیون تومان با تخفیف ۸۰۰ هزار تومان - مهرخورده ۸۰۰ هزار تومان

۷-تمبرهای مالیه با سورشارژ پست هوایی خط نسخ در سال ۱۳۰۷ - سری ۵ عددی

قیمت هر سری ۶۰۰ با تخفیف ۵۰۰ هزار تومان - مهرخورده ۱۵۰ هزار تومان

۸-تمبرهای مالیه با سورشارژ پست هوایی خط نستعلیق در سال ۱۳۰۷ - سری ۱۲ عددی

قیمت هر سری ۴۵۰ با تخفیف ۴۰۰ هزار توان - مهرخورده ۷۵ هزار تومان

۹-تمبر تاچگذاری رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۰۸ - سری ۱۶ عدد

قیمت هر سری ۱ میلیون تومان با تخفیف ۸۰۰ هزار تومان - مهرخورده ۵۰ هزار تومان

۱۰-سری پست هوایی در سال ۱۳۰۹ - سری ۱۷ عدد

قیمت هر سری ۴۵۰ با تخفیف ۴۰۰ هزار تومان - مهرخورده ۱۵۰ هزار تومان

۱۱-تمبر رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۱۰ - سری ۱۱ عدد

قیمت هر سری ۵۰۰ با تخفیف ۴۰۰ هزار تومان - مهرخورده  ۲۵ هزار تومان

۱۲-تمبر سری رضا شاه پهلوی (دیناری) در سال ۱۳۱۲ - سری ۱۵ عددی

 قیمت هر سری ۱ میلیون تومان با تخفیف ۸۰۰ هزار تومان - مهرخورده ۵۰ هزار تومان

۱۳-تمبر دهمین سال سلطنت رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۱۳

 قیمت هر سری ۱۵۰ هزار تومان - مهر خورده ۲۵ هزار تومان

۱۴-تمبرهای سورشارژ پست ایرانین روی ۸ رقم از تمبرهای سری تاجگذاری در سال ۱۳۱۴

 قیمت هر سری ۱.۵ میلیون تومان - مهرخورده فقط ۵ رقم ۱۰۰ هزار تومان

۱۵-تمبر سورشارژ پست ایرانین روی ۹ رقم از تمبرهای سری چاپ مجلس در سال ۱۳۱۴

 قیمت هر سری ۱.۸ میلیون تومان - مهرخورده ۷ رقم ۱۵۰ هزار تومان

۱۶-تمبر سورشارژ پست ایرانین روی سری دیناری در سال ۱۳۱۴ - سری ۱۵ عددی

قیمت هر سری ۷۰۰ هزار تومان - مهرخورده ۶۰۰ هزار تومان

۱۷-تمبر سری پست هوایی ۱۳۰۹ با سورشارژ ایران در سال ۱۳۱۴ - سری ۱۷ عددی

 قیمت هر سری ۵۰۰ هزار تومان - مهرخورده ۳۰۰ هزار تومان

۱۸-تمبر سری رضا شاه با کلاه معروف به ستونی در سال ۱۳۱۴ - سری ۱۴ عددی

قیمت هر سری ۶۰۰ با تخفیف ۵۰۰ هزار تومان - مهرخورده ۳۰ هزار تومان

۱۹-تمبر سری پهلوی بدون کلاه با زیر نویس فرانسه در سال ۱۳۱۴ - سری ۱۵ عددی

قیمت هر سری ۶۰۰ با تخفیف ۵۰۰ هزار تومان - مهرخورده ۴۰ هزار تومان

۲۰-تمبر سری رضا شاه بدون کلاه و بدون زیر نویس فرانسه در سال ۱۳۱۶ - سری ۱۵ عددی

قیمت هر سری ۵۰۰ با تخفیف ۴۰۰ هزار تومان - مهرخورده ۲۵ هزار تومان

۲۱-تمبر شصتمین سال تولد رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۱۶ - سری ۲۰ عددی دندانه دار و بی دندانه

قیمت سری کامل دندانه دار و بی دندانه ۳۲۵ هزار تومان با تخفیف ۳۰۰ هزار تومان - مهرخورده ۱۳۰

۲۲-تمبر بلوک ۴ تایی شصتمین سال تولد رضا شاه در سال ۱۳۱۶ دندانه دار و بی دندانه ۲۰ بلوک

قیمت سری کامل ۲۰ تایی دندانه دار و ی دندانه ۱.۵ میلیون تومان

۲۳-تمبرهای دولتی جهت مصرف روی پاکتهای دوایر دولتی در سال ۱۳۱۹ - سری ۱۴ عددی

قیمت هر سری ۶ میلیون تومان - مهرخورده ۳۰۰ هزار تومان

=============================================================

کلکسیون تمبرهای دوران قاجار

تمبرهای این دوران شامل ۱-تمبرهای دوران ناصرالدین شاه قاجار ۲-تمبرهای دوران مظفرالدین شاه قاجار ۳-تمبرهای دوران محمدعلیشاه قاحار ۴-تمبرهای دوران احمدشاه قاجار می باشد.

به علت گرانی این تمبرها پیشنهاد می گردد تمبرهای این دوران را به صورت تصویری به صورت نو یا مهرخورده تهیه نمایید. 

اولین تمبرایران

اولین تمبر ایران در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۴۷ معروف به باقری در سری ۴ قطعه ای منتشر گردیده است.

قیمت سری ۴ قطعه ای ۱.۲ میلیون تومان

=============================================================

تمبرهای دوران ناصرالدین شاه قاجار از سال ۱۲۴۷ تا ۱۲۷۵

۱-اولین سری با تصویر ناصرالدین شاه قاجار معروف به ناصری چهارجور در سال ۱۲۵۵ در سری ۴ عددی

قیمت هر سری ۳۰۰ با تخفیف ۲۵۰ هزار تومان-قیمت سری مهرخورده ۹۰ هزار تومان

۲-تمبرهای ناصرالدین شاه معروف به دور الوان در سال ۱۲۵۷ و سری ۶ عددی

قیمت هر سری ۳ میلیون تومان-مهرخورده ۱۰۰ هزار تومان

۳-تمبرهای سری گراوه یا ناصری بزرگ در سال ۱۲۶۰ و سری ۷ عددی

قیمت هر سری ۴ میلیون تومان-مهرخورده ۱۵۰ هزار تومان

۴-تمبر سری ناصری معروف به شویدی در سال ۱۲۶۴ و سری ۶ عددی

قیمت هر سری ۴ میلیون تومان و مهرخورده ۱۰۰ هزار تومان

۵-تمبر سری ناصری معروف به چاپ فرانسه در سال ۱۲۶۸ و سری ۸ عددی

قیمت هر سری ۲۲۵ با تخفیف ۲۰۰ هزار تومان و مهرخورده ۲۵ هزار تومان

۶-تمبر سری ناصری معروف به محرابی در سال ۱۲۷۰ در سری ۹ عددی

قیمت هر سری ۱.۳ میلیون تومان-مهرخورده ۴۰ هزار تومان

۷-تمبر سری ناصری طلائی در سال ۱۲۷۳ در سری ۱۱ عددی

قیمت هر سری ۱۶۵ هزار تومان-مهرخورده ۸۰ هزار تومان

==================================================

تمبرهای دوران مظقرالدین شاه قاجار از سال ۱۲۷۵ تا ۱۲۸۵

۱-اولین سری با تصویر مظفرالدین شاه معروف به کاغذ سفید در سال ۱۲۷۷ و سری ۱۶ عددی

قیمت هر سری ۲۰۰ هزار تومان-مهرخورده ۶۰ هزار تومان

۲-دومین سری مظفرالدین شاه معروف به کاغذ سبز در سال ۱۲۷۸ و سری ۱۶ عددی

قیمت هر سری ۲ میلیون تومان-مهرخورده ۲۰۰ هزار تومان

۳-تمبر سری مظفرالدین شاه معروف به تمام رخ در سال ۱۲۸۲ و سری ۱۳ عددی

قیمت هر سری ۱.۳ میلیون تومان و مهرخورده ۲۴۰ هزار تومان

==================================================

تمبرهای دوران محمد علیشاه قاجار از سال ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۸

۱-تمبر محمد علیشاه قاجار در سال ۱۲۸۵ و سری ۱۸ عددی

 قیمت هر سری ۱ میلیون تومان و مهرخورده ۷۵ هزار تومان

۲-تمبر شیر و خورشید مشروطه در سال ۱۲۸۸ و سری ۱۶ عددی

قیمت هر سری ۱.۲ میلیون تومان و مهرخورده ۴۵ هزار تومان

از این سری به صورت چاپ دوم نیز منتشر شده است .قیمت هر سری ۱۰ هزار تومان

==================================================

تمبرهای دوران احمدشاه قاجار از سال ۱۲۸۸ تا ۱۳۰۴

۱-اولین سری با تصویر احمدشاه معروف به احمدی کوچک در سال ۱۲۸۸ و سری ۲۱ عددی

قیمت هر سری ۱.۵ میلیون تومان و مهرخورده ۴۰ هزار تومان

۲-تمبر تاجگذاری احمدشاه قاجار در سال ۱۲۹۴ و سری ۱۷ عددی

قیمت هر سری ۲۵ هزار تومان و مهرخورده ۱۵ هزار تومان

۳-سری احمد شاه معروف به احمدی بزرگ در سال ۱۳۰۲ و سری ۱۴ عددی

قیمت هر سری ۵۰ هزار تومان و مهرخورده ۱۵ هزار تومان

از این تمبر به صورت ورق ۱۰۰ تایی شامل ۱۰ ورق مختلف موجود است و به قیمت ۱.۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

=============================================================

آلبوم سکه های دوران جمهوری اسلامی

۱-سکه های جمهوری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ شامل ۴۰ قطعه جاری با یادبود با آلبوم نگهداری فقط ۵۰ هزار تومان

۲-مجموعه سکه های جمهوری از سال ۵۸ تا ۸۹ شامل کلیه سکه ها در تمامی سالهای ضرب شده ۱۶۰ قطعه فقط ۵۰۰ هزار تومان

این مجموعه بالای ۱ میلیون تومان ارزش دارد.

=============================================================

آلبوم اسکناسهای دوران جمهوری اسلامی

 اسکناسهای دوران جمهوری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ شامل ۱۴۴ قطعه از کد ۲۰۲ تا ۳۴۵ منتشر شده است.

معمولا به علت گرانی فوق العاده زیاد این اسکناسها آن را به صورت تک بانکی و جفت بانکی به صورتهای زیر جمع آوری می نمایند.

۱-اسکناسهای سورشارژ و اولیه دوران جمهوری اسلامی

این اسکناسها از کد ۲۰۲ تا ۲۰۶ شامل ۳۵ قطعه اسکناس می باشند.

اسکناسهای جفت سورشارژ زیر ۲۰۰ هزار تومان شامل کدهای ۲۰۲-۲۰۸-۲۱۱-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-

و ۲۲۰-۲۲۱-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۶آ-۲۲۷-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵ شامل ۱۸ جفت به قیمت ۱.۶ میلیون تومان بوده که با آلبوم درجه ۱ نگهداری اسکناس فقط به قیمت ۱.۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

۲-اسکناسهای اصلی دوران جمهوری اسلامی

اسکناسهای اصلی دوران جمهوری از کد ۲۳۷ تا ۳۴۵ شامل ۱۰۹ قطعه اسکناس می باشد.

از سری ۴ تا ۲۶ را شامل می شود.

به صورت جفت بانکی

۱-خرید اسکناسهای جفتی جمهوری زیر ۲۰۰ هزار تومان

این اسکناسها شامل اسکناس های گروه ۲ زیر ۱۰۰ هزار تومان بعلاوه اسکناسهای جدید با کدهای ۲۰۸-۲۲۱-۲۲۴-۲۲۷-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۵-۲۵۷-۲۶۸-۲۷۰-۲۷۷-۲۷۹-۳۰۶-۳۰۹ کلا ۱۴ جفت اضافه بر اسکناسهای جفتی گروه ۲ که ۱۰۸ جفت می شود و قیمت کل این اسکناس ها ۴.۱ میلیون تومان با آلبوم مخصوص درجه ۱ نگهداری اسکناس ها می باشد که با تخفیف فوق ویژه فقط به قیمت ۳.۳ میلیون تومان به فروش می رسد.

همانطور که ملاحظه می کنید از مجموعه ۱۴۴ اسکناس دوران جمهوری ۱۰۸ جفت آن زیر ۲۰۰ هزار تومان و فقط ۳۶ اسکناس به صورت جفت بالای ۲۰۰ تا چند میلیون تومان بوده که فقط افراد فوق حرفه ای نسبت به جمع آوری آن اقدام می نمایند.

۲-خرید اسکناس های جفتی جمهوری زیر ۱۰۰ هزار تومان

 این اسکناسها شامل اسکناسهای گروه ۳ زیر هر جفت ۵۰ هزار تومان و نیز اسکناس های با کدهای ۲۰۲-۲۱۷-۲۲۰-۲۲۶آ-۲۳۴-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۶-۲۶۹-۲۷۶-۳۰۷-۳۳۸ کلا ۱۲ جفت جدید با اسکناسهای جفتی گروه ۳ شامل ۹۴ جفت کلا ۱۰۶ جفت با آلبوم نگهداری به قیمت ۲.۱۵ میلیون تومان می باشد که با تخفیف فوق ویژه فقط به قیمت ۱.۷۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

۳-خرید اسکناسهای جفتی جمهوری زیر ۵۰ هزار تومان

این اسکناسها شامل اسکناسهای گروه ۴ زیر ۳۵ هزار تومان شامل ۸۷ جفت و بعلاوه اسکناسهای زیر با کدهای ۲۱۸-۲۲۳-۲۲۹-۲۴۱-۲۴۴-۲۸۲-۳۰۸ شامل ۷ جفت بیشتر با ۸۷ جفت گروه ۴ کلا ۹۴ جفت با آلبوم نگهداری درجه ۱ به قیمت ۱.۱۵ میلیون تومان می باشد که باتخفیف فوق ویژه به قیمت ۹۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

۴-خرید اسکناسهای جفتی جمهوری زیر ۳۵ هزار تومان

این اسکناسها شامل اسکناسهای گروه ۵ زیر ۱۰ هزار تومان شامل ۵۹ جفت و بعلاوه اسکناسهای زیر با کدهای ۲۱۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۳-۲۴۷-۲۴۸-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۲-

و ۲۶۵-۲۷۲-۲۸۰-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۷-۲۸۸-۳۱۴-۳۱۷-۳۲۲-۳۳۲-۳۳۷-۳۴۰-۳۴۴-۳۴۵ شامل ۲۸ جفت دیگر با ۵۹ جفت قبلی کلا ۸۷ جفت می باشد که قیمت کل این ۸۷ جفت مبلغ ۸۰۰ هزار تومان و با آلبوم نگهداری اسکناس درجه ۱ مبلغ ۳۰ هزار تومان کلا ۸۳۰ هزار تومان می شود که با تخفیف فوق ویژه فقط به قیمت ۶۸۰ هزار تومان به فروش می رسد.

۵-خرید اسکناس های جفتی جمهوری زیر ۱۰ هزار تومان

کدهای ۲۱۱-۲۳۳-۲۴۲-۲۴۵-۲۴۶-۲۵۳-۲۵۴-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۴-۲۶۶-۲۷۱-۲۷۵-۲۷۸-۲۸۱-۲۸۵-۲۸۶- و ۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۱۰-۳۱۱- و ۳۱۲-۳۱۳-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۴-و ۳۳۵-۳۳۶-۳۳۹-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳ می باشد.

این اسکناسها شامل ۵۹ جفت از مجموع ۱۴۴ اسکناس جمهوری را تشکیل می دهد.

قیمت این مجموعه شامل ۵۹ جفت ۲۰۰ هزار تومان با آلبوم نگهداری درجه ۱ مبلغ ۲۲۵ هزار تومان و با تخفیف فوق ویژه فقط به قیمت ۱۸۰ هزار تومان به فروش می رسد. 

اسکناسهای اصلی دوران جمهوری به صورت تک بانکی اصلا بی ارزش بوده سعی در جمع آوری آن ننمایید و فقط اسکناسهای تک بانکی سورشارژ ارزش دارد. 

=============================================================

آلبوم سکه های دوران محمدرضا پهلوی

 سکه های دوران محمدرضا پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۳۳ قطعه جاری و یادبود(این مجموعه شامل ۴ سکه ۱-۲-۵-۱۰ ریالی نقره می باشد) با آلبوم نگهداری فقط ۱۵۰ هزار تومان

=============================================================

آلبوم اسکناسهای دوران محمدرضا پهلوی

اسکناسهای دوران محمدرضا پهلوی از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷ شامل ۱۱۲ جفت از کد ۹۰ تا ۲۰۲ می باشد.

قیمت تک بانکی این مجموعه بالای ۶۰ میلیون تومان و جفت باتکی بالای ۲۵۰ میلیون تومان می باشد.

به علت گرانی فوق العاده زیاد معمولا این اسکناسها را به روشهای زیر به صورت جفت یا تک بانکی خریداری می نمایند.

 ۱-به صورت جفت بانکی

(یعنی با ۲ شماره سریال پشت سر هم و به صورت نو) 

۱-اسکناسهای پهلوی جفت بانکی زیر ۲۰۰ هزار تومان

این اسکناسها شامل کدهای ۹۰-۹۸-۱۰۶-۱۱۱-۱۱۷-۱۳۵-۱۴۰-۱۴۷-۱۷۱-۱۹۰-۱۹۹ شامل ۱۱ جفت به قیمت ۱.۴ میلیون تومان با حساب گروه ۲ کلا ۶۳ جفت به قیمت ۳.۵ میلیون تومان با تخفیف به قیمت ۳ میلیون تومان به فروش می رسد.

۲-اسکناسهای پهلوی جفت بانکی زیر ۱۰۰ هزار تومان

این اسکناسها شامل کدهای ۱۰۵-۱۱۰-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۹-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۶-

و ۱۵۲-۱۶۲-۱۷۹-۱۸۱-۱۸۲-۱۹۱-۱۹۸ شامل ۱۹ جفت به قیمت ۱.۴۸ میلیون تومان با حساب گروه ۳ کلا ۵۲ جفت قیمت بالای ۲.۱ میلیون تومان با تخفیف به قیمت ۱.۸ میلیون تومان به فروش می رسد.

۳-اسکناسهای پهلوی جفت بانکی زیر ۵۰ هزار تومان

 اسکناسهای این گروه شامل کدهای ۱۲۲-۱۴۴-۱۴۵ شامل ۳ جفت مبلغ ۱۳۵ هزار تومان

با حساب گروه ۴ کلا ۳۳ جفت قیمت ۶۳۵ با تخفیف ۵۰۰ هزار تومان با آلبوم نگهداری

۴-اسکناسهای پهلوی جفت بانکی زیر ۳۵ هزار تومان

 اسکناسهای این گروه شامل کدهای ۱۱۸-۱۲۱-۱۲۹-۱۳۴-۱۳۸-۱۳۹-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-

و ۱۶۷-۱۷۰-۱۷۸-۱۸۰-۱۸۵-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۶-۱۹۷ کلا ۲۱ جفت با آلبوم به مبلغ ۴۴۰ هزار تومان با حساب گروه ۵ کلا ۳۰ جفت به مبلغ ۵۰۰ با تخفیف  مبلغ ۴۰۰ هزار تومان می باشد.

۵-اسکناسهای پهلوی جفت بانکی زیر ۱۰ هزار تومان

این اسکناسها شامل کدهای ۱۳۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۸۶-۱۹۴-۱۹۵ کلا ۹ جفت به مبلغ ۶۰ هزار تومان با تخفیف ۵۰ هزار تومان می باشد.

۲-به صورت تک بانکی 

۱-اسکناسهای پهلوی به صورت تک بانکی زیر ۱۰۰ هزار تومان

این اسکناسها شامل کدهای ۱۰۷-۱۰۸-۱۲۰-۱۴۶-۱۵۳-۱۶۳-۱۶۴-۱۸۳ شامل ۸ اسکناس قیمت  مبلغ ۶۵۰ هزار تومان با حساب گروه ۲ کلا ۷۱ اسکناس به قیمت کل ۱.۶ میلیون تومان با تخفیف فقط به قیمت ۱.۳ میلیون تومان با آلبوم نفیس جمع آوری اسکناس به فروش می رسد.

۲-اسکناسهای پهلوی به صورت تک بانکی زیر ۵۰ هزار تومان

این اسکناسها شامل کدهای ۹۰-۹۸-۱۰۵-۱۰۶-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۹-۱۲۲-۱۲۳

و ۱۲۴ - ۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۵-۱۳۶-۱۴۰-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۷-۱۵۲-۱۶۲-۱۷۱-۱۷۹-۱۸۱-۱۸۲-۱۹۰-۱۹۱و ۱۹۸ - ۱۹۹  کلا ۳۳ اسکناس قیمت ۸۰۰ با حساب گروه ۳ کلا ۶۳ اسکناس با آلبوم درجه ۱ قیمت مبلغ ۹۵۰ هزار تومان با تخفیف ۸۰۰ هزار تومان به فروش می رسد. 

۳-اسکناسهای پهلوی به صورت تک بانکی زیر ۱۰ هزار تومان

این اسکناسها شامل کدهای ۱۱۸-۱۲۱-۱۲۹-۱۳۴-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-

و ۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۸۰-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷

کلا ۳۰ اسکناس قیمت ۱۳۵ هزار تومان با آلبوم کوچک فقط ۱۲۰ هزار تومان به فروش می رسد.

=============================================================

سکه های دوران رضا شاه و قاجار

۱-سکه های دوران رضا شاه پهلوی

شامل ۳۰ قطعه بانکی قیمت ۲ میلیون تومان

۲-سکه های دوران احمدشاه

 

۳-سکه های دوران محمد علیشاه

 

۴-سکه های دوران مظفرالدین شاه

 

۵-سکه های دوران ناصرالدین شاه

 

=============================================================

سکه های طلا و نقره دوران قاجار-پهلوی و جمهوری اسلامی ایران

۱-سکه طلا یادبود پنجاهمین سال بانک مرکزی ۱ بهار آزادی با قاب چوبی

قیمت ۴۸۰ هزار تومان (قیمت روز بهار آزادی بعلاوه ۱۰ هزار تومان قاب چوبی)

۲-سکه های یادبود طلا و نقره سی امین سالگرد انقلاب

=============================================================

سکه های خارجی

۱-مجموعه سکه و تمبر کانادا در سال ۲۰۰۰ قیمت ۲۵ هزار تومان

۲-مجموعه سکه اکسپو ۲۰۰۰ آلمان قیمت ۱۵ هزار تومان

۳-

=============================================================

اسکناسهای خارجی

 

=============================================================

تمبرهای خارجی مشترک ایران

 ۱-تمبرهای مشترک خارجی ایران با کشورهای مختلف جهان از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

قیمت تکسری کامل ۲۵۰ هزار تومان-بلوک ۴ تایی ۱ میلیون تومان

۲-تمبرهای خارجی همکاری عمران منطقه ای ایران-ترکیه و پاکستان از سال ۴۴ تا ۵۸

قیمت هر سری ۱۵۰ هزار تومان-بلوک ۴ تایی ۷۵۰ هزار تومان

۳-تمبرهای خارجی جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی دوران محمدرضا پهلوی

تکسری ۲۵۰ هزار تومان-بلوک ۴ تایی ۱ میلیون تومان

۴-تمبرهای خارجی دیدارها دوران محمدرضا پهلوی

قیمت تکسری ۱۰۰ هزار تومان و بلوک ۴ تایی ۵۰۰ هزار تومان

=============================================================

تمبرهای خارجی مرتبط با ایران

این تمبرها به علت تنوع زیاد به صورت دلخواه و موضوعی به علاقه مندان به فروش می رسد.

۱-سری کامل سکه و پرچم سازمان ملل شامل ۱۲ مینی شیت هر مینی شیت ۸ کشور

قیمت سری کامل ۳۰۰ هزار تومان با تخفیف فقط ۱۸۰ هزار تومان

 

=============================================================

تمبرهای خارجی موضوعی

۱-تمبرهای خارجی مشترک

 

۲-تمبرهای خارجی ورزشی

 

۳-تمبرهای خارجی حیوانات-پرنده و گل

 

۴-تمبرهای خارجی مشاهیر

تمبرهای خارجی هیتلر فقط ۵۰ هزار تومان

 

=============================================================

لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل ۰۹۳۵۴۹۲۰۴۰۱ گل محمدی تماس بگیرید.